СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

ГОРДОСТ ОТ  РЕЗУЛТАТИТЕ НА  НВО – 7. КЛАС  

ГОРДОСТ ОТ  РЕЗУЛТАТИТЕ НА  НВО – 7. КЛАС  

Блестящи резултати от НВО показаха седмокласниците на СУ „Козма Тричков“ през тази учебна година. Възпитаниците на елитното училище завършват средното си образование с резултати от НВО по БЕЛ , които са с 20,12т. над регионалното ниво и с 13,02 над националния резултат. Тези резултати ясно показват водещата роля на обучението по БЕЛ в прогимназиалния етап и целенасочената подготовка през трите години на обучение.

Постигнатите резултати от НВО по БЕЛ са отлични, тъй като повече от 57% от седмокласниците са с резултат над 70 точки, под 30 точки няма, а под 60 точки са само 15 ученици от всички явили се. Това е доказателство за създаден успешен модел на работа, при който в учениците са заложени трайни знания и компетентности за решаване на типовите задачи от формата на НВО.

Много добри са резултатите на учениците и по математика, като обучението през трите години дава своите резултати – с близо 10 точки над средния регионален и на нивото на националния резултат.

Петима от седмокласниците се явиха по желание и на НВО по английски език, като и там възпитаниците на училището доказаха своята подготовка, като защитиха резултати, по-високи с близо 2 точки от националния и почти идентични с регионалния резултат.

Подготовката ще бъде системно затвърждавана с допълнително обучение по БЕЛ и математика в избираеми и факултативни учебни часове съобразно етапа и степента на обучение, което е адекватна мярка за повишаване на резултатите от обучението и е в отговор на приоритетите в стратегическото развитие на училището.

Екипът на СУ „Козма Тричков“ поздравява своите седмокласници и учителите, които са ги подготвили, като им пожелава все така целенасочено и с постоянство да следват своите цели и да сбъдват своите мечти.