СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Родителски срещи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с организацията на дейностите за учебната 2023/2024 г. Ви уведомяваме за предстоящи родителски срещи, както следва:

  • V клас – на 11.09.2023 г. (понеделник) от 18:00 ч.
  • VIII клас – на 11.09.2023 г. (понеделник) от 18:00 ч.
  • VI и VII клас – на 19.09.2023 г. (вторник) от 18:00 ч.
  • IX, X, XI  и XII клас – на 19.09.2023 г. (вторник) от 18:00 ч.