СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Киберсигурност в мрежата

През учебната 2023/2024г. СУ “Козма Тричков “ участва в  Дейност 6 по Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, по проект  "Образование за утрешния ден". В училище е сформиран клуб по интереси "Киберсигурност в мрежата". В клуба участват 12 ученици с ръководител г-жа В. Динкова.