СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

"Моят свят в моя град"

Ученици от 5 и 6 клас се включиха в пленер "Моят свят в моя град". Спокойствието на любимия за децата парк "Зелето" допринесе за провокация на въображението и демонстрация на уменията за себеизразяване чрез творчество. Второ място в конкурса на Общински съвет по наркотични вещества спечели рисунката на Радост Скобелева, но достойно бе представянето и на Каролина Василева, Мартин Николов и Николай Петров.