СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Протокол с резултатите от НС "Ключът на музиката"- областен кръг