СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Олимпиада за познанията за природните и технологичните бедствия

Олимпиада за познанията за природните и технологичните бедствия

За втора поредна година ученици от СУ „Козма Тричков“ участваха в международната Олимпиада за познания за природните и технологичните бедствия, организирана от BeSafeNet и Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA) на Съвета на Европа. Учениците от 9а клас с ръководител Петя Александрова показаха знания и в рамките на един час отговориха на 50 въпроса на английски език по теми: Урагани и бури, Наводнения, Земетресения, Пожари и Радиация. В състезанието участваха над 350 отбора, над 1350 ученици от повече от 170 училища от 10 държави. Резултатите се очакват в началото на месец април.

BeSafeNet има за цел да представи информационно и образователно съдържание относно големи природни и технологични опасности и свързани с тях бедствия. Информацията се основава на солидна експертиза, събрана от вече съществуваща международна мрежа от специализирани центрове, които работят като платформа за сътрудничество между 22 страни в Европа и южната част на Средиземноморието. Във всяка страна правилното поведение на индивида е от решаващо значение за оцеляване. Инициативата BeSafeNet се фокусира върху постигането на три основни цели: насърчаване на култура на безопасност сред населението; разпространяване на знания в многоезични общества; обогатяване на съдържанието на платформата чрез принос, базиран на експертиза.