СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Отмяна на тестването на учениците

Отмяна на тестването на учениците
На вниманието на ученици, родители, учители:
Уведомяваме Ви, че  от 28.03.2022 г. се отменя тестването на учениците.
Обучението е присъствено.