СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Прием 5 клас

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА

СЛЕД ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

   Утвърден план – прием:

 1. Брой паралелки: 3 /три/.
 2. Брой ученици в паралелка: 26 ученици.
 3. Класове, за които се предвижда ЦОУД – V-VII клас.

 Училището предоставя

 • образователно-възпитателни взаимодействия и условия за постигане на качествено образование, устойчиви образователни резултати и умения, личностно развитие и активно поведение
 • иновативна, позитивна, подкрепяща, мотивираща среда и възможности за изява на творческия потенциал
 • утвърдени педагогически специалисти, чиято основна характеристика са професионализъм, педагогическа компетентност, отговорност

 График на дейностите за организиране на училищния план-прием за 2024/2025 учебна година:

 1. Подаване на заявления за приемане на ученици в пети клас: 24– 26.06.2024 г.
 2. Обявяване на списъка на приетите ученици: 27.06.2024 г. в 17:00 ч.
 3. Записване на приетите ученици: 28.06.2024, 01 – 02.07.2024 г.
 4. Обявяване на свободните места след записване на приетите ученици: 03.07.2024 г.
 5.  Попълване на свободните места: до 31.08.2024 г.

  Необходими документи за записване на приетите ученици:

 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал
 • Удостоверение за раждане – копие

Необходими документи за записване на приетите ученици /Предоставят се от училището и се попълват при записване на ученика/:

 • Характеристика на средата
 • Информационна карта
 • Декларация за лични данни и снимки
 • Заявления за:
  • спортни дейности
  • целодневна организация на учебния ден
  • допълнителна и разширена подготовка

  Критерии за подбор, в случай че постъпилите заявления са повече от обявените и/или свободните места:

 • Основни:
 1. Местоживеене на семейството в близост до училището - с най-кратко време и безопасен маршрут за придвижване до училището – 1 т.
 2. Други деца от семейството, които учат в училището през учебната година. – 1 т.
 3. Дете с местоживеене в селище от община Враца, в което няма училище – 1 т.

Пояснение: Съгласно чл.53, ал.6 от ЗПУО това са с. Згориград, с. Костелево, с. Паволче.

 • Допълнителни:
 1. Дете, чиито родители работят в близост до училището – 1 т.

Пояснение: Обхваща районът по т.1 от основните критерии.

 1. Дете с увреждания над 50%/ с починал родител/родители – 1 т.

Пояснение: Приложени  удостоверяващи документи при подаване на заявлението.

 

 

                                   Списък на класираните за 5 клас ученици за учебната 2024/2025 г.

                                                                      Входящ номер

 

1

УВД-351-61-966/24.06.2024

2

УВД-352-61-966/24.06.2024

3

УВД-353-61-966/24.06.2024

4

УВД-354-61-966/24.06.2024

5

УВД-355-61-966/24.06.2024

6

УВД-356-61-966/24.06.2024

7

УВД-357-61-966/24.06.2024

8

УВД-358-61-966/24.06.2024

9

УВД-359-61-966/24.06.2024

10

УВД-3510-61-966/24.06.2024

11

УВД-3511-61-966/24.06.2024

12

УВД-3512-61-966/24.06.2024

13

УВД-3513-61-966/24.06.2024

14

УВД-3514-61-966/24.06.2024

15

УВД-3515-61-966/24.06.2024

16

УВД-3516-61-966/24.06.2024

17

УВД-3517-61-966/24.06.2024

18

УВД-3518-61-966/24.06.2024

19

УВД-3519-61-966/24.06.2024

20

УВД-3520-61-966/24.06.2024

21

УВД-3521-61-966/24.06.2024

22

УВД-3522-61-966/24.06.2024

23

УВД-3523-61-966/24.06.2024

24

УВД-3524-61-966/24.06.2024

25

УВД-3525-61-966/24.06.2024

26

УВД-3526-61-966/24.06.2024

27

УВД-3527-61-966/24.06.2024

28

УВД-3528-61-966/24.06.2024

29

УВД-3529-61-966/24.06.2024

30

УВД-3530-61-966/24.06.2024

31

УВД-3531-61-966/24.06.2024

32

УВД-3532-61-966/24.06.2024

33

УВД-3533-61-966/24.06.2024

34

УВД-3534-61-966/24.06.2024

35

УВД-3535-61-966/24.06.2024

36

УВД-3536-61-966/24.06.2024

37

УВД-3537-61-966/24.06.2024

38

УВД-3538-61-966/24.06.2024

39

УВД-3539-61-966/24.06.2024

40

УВД-3540-61-966/24.06.2024

41

УВД-3541-61-966/24.06.2024

42

УВД-3542-61-966/24.06.2024

43

УВД-3543-61-966/24.06.2024

44

УВД-3544-61-966/24.06.2024

45

УВД-3545-61-966/24.06.2024

46

УВД-3546-61-966/24.06.2024

47

УВД-3547-61-966/24.06.2024

48

УВД-3548-61-966/24.06.2024

49

УВД-3549-61-966/24.06.2024

50

УВД-3550-61-966/24.06.2024

51

УВД-3551-61-966/24.06.2024

52

УВД-3552-61-966/24.06.2024

53

УВД-3553-61-966/24.06.2024

54

УВД-3554-61-966/24.06.2024

55

УВД-3555-61-966/24.06.2024

56

УВД-3556-61-966/24.06.2024

57

УВД-3557-61-966/24.06.2024

58

УВД-3558-61-966/24.06.2024

59

УВД-3559-61-966/24.06.2024

60

УВД-3560-61-966/24.06.2024

61

УВД-3561-61-966/24.06.2024

62

УВД-351-6-971/25.06.2024

63

УВД-352-6-971/25.06.2024

64

УВД-353-6-971/25.06.2024

65

УВД-354-6-971/25.06.2024

66

УВД-355-6-971/25.06.2024

67

УВД-356-6-971/25.06.2024

68

УВД-351--984/26.06.2024

 

 

Уважаеми родители очакваме Ви за записване на учениците в 5ти клас от 28.06.2024г. до 02.07.2024г.