СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Прием 8 клас

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА

График на дейностите по приемането на учениците

 

Г Р А Ф И К

на дейностите по приема на учениците в VIII клас

за учебната 2024/2025 г.

 

Дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема

08 – 10.07.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17.07.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22 – 24.07.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2024 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 29.07.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 30.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31.07 – 01.08.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 02.08.2024 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

05 – 06.08.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.

до 07.08.2024 г.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране

08.08-09.08.2024 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12.08.2024 г.

Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране

до 11.09.2024 г.

Утвърждаване на реализилания държавен план-прием

до 14.09.2024 г.

 

Работно време на комисията

08:00 - 18:00 часа

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Професия: Икономист, специалност: Икономика и мениджмънт, трета степен на ПК

1 паралелка (26 ученици)                                     Срок на обучение – 5 години

Обучението съчетава задълбочена общообразователна подготовка с интензивно изучаване на английски език и специфична подготовка по организация и управление на дейностите във фирми и институции.  

Балообразуване:

– утроеният резултат от НВО по български език и литература и ведъж резултатът от НВО по математика;

– оценките по чужд език и география и икономика от свидетелството за основно образование

Паралелката надгражда и развива обучението в профил „Предприемачески“, като в края на обучението учениците придобиват средно образование и професионална квалификация.

СУ „КОЗМА ТРИЧКОВ“  - УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО НЕЩАТА СЕ СЛУЧВАТ!

График на дейностите по приемането на учениците

 

Дейност

Срок

Подаване на документи за участие в приема

08 – 10.07.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 – 17.07.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22 – 24.07.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2024 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 29.07.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 30.07.2024 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31.07 – 01.08.2024 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 02.08.2024 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

05 – 06.08.2024 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране.

до 07.08.2024 г.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране

08.08-09.08.2024 г.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12.08.2024 г.

Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране

до 11.09.2024 г.

Утвърждаване на реализилания държавен план-прием

до 14.09.2024 г.