СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Еразъм +

****************************************

Нели Борчева – директор на СУ „Козма Тричков“-Враца

проект „Знания и компетентности за успешно училище“

КД 1 "Образователна мобилност за граждани",

сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“

Съгласно дейностите по проект „Знания и компетентности за успешно училище“ взех участие в два структурирани обучителни курса в Дъблин, Ирландия, проведени от обучителната организация „EUROPASS Teacher Academy“. Занятията се провеждаха в Mary’s boy school в централна част на град Дъблин, в приятна обстановка и отлични условия за работа по предварително обявените програми. Курс 1: English Language Course (Elementary Level) - (17 - 22.10.2022). Курс 2: Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students (24-27.10.2022.)

Неразделна част от престоя в Дъблин бе комуникацията английски език, опознаването на местната култура, посещението на забележителности. Общуването и  споделянето на опит с колегите от други страни (Италия, Испания, Франция, Литва  и др.), както и неформалните разговори помежду ни бяха полезни и приятни.

Дъблин е една от световните туристически дестинации и предлага много възможности за потапяне в ирландската  история и култура. Придобитите нови знания, предоставените ресурси и обмяната на опит и добри практики са от значение за повишаване на професионалните ми компетентности.

****************************************

Цеца Иванова – старши учител по БЕЛ в СУ „Козма Тричков“

проект „Знания и компетентности за успешно училище“

КД 1 "Образователна мобилност за граждани",

сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“

В периода 17-29.10.2022 г. взех участие в структуриран обучителен курс. Първата тема беше" English language course“, а втората- „Intercultural classroom“. Обучението се проведе в Дъблин, Ирландия от обучителната институция Europass Teacher Academy.

Курсът беше разделен на две части, като всяка седмица беше обособен курс с различен преподавател. Занятията се провеждаха в централна част на града, в приятна обстановка и отлични условия за работа.

Обучението в първия курс „English language course“ ми даде възможност да практикувам и подобря уменията си по английски език чрез практика.

Обучението във втория курс „Intercultural classroom“ ми даде възможност да се запозная с различни техники и практики за изграждане на емпатия и толерантност в интеркултурна среда.

Неразделна част от престоя в Дъблин беше комуникацията и опознаване на местната култура. Основна част от курса беше общуването и споделянето на опит с колегите от други страни. В първия курс – с колеги от Италия, а във втория курс- с колеги от Полша, Германия, Испания. Неформалните разговори  с колеги бяха полезни и приятни.

Дъблин е една от световните туристически дестинации и предлага много възможности за запознаване с историята и културата на страната.

Придобитите нови знания, предоставените ресурси и обмяната на опит и добри практики са от значение за повишаване на професионалните ми компетентности.

 За участието ми в обучението ми бе връчен сертификат и Europass мобилност.

 

 

****************************************

Лала Банева – учител по музика и по финансова грамотност

проект „Знания и компетентности за успешно училище“

КД 1 "Образователна мобилност за граждани",

сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“

Съгласно дейностите по проект „Знания и компетентности за успешно училище“ взех участие в два  структурирани обучителни курса: „Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students“ („Тренинг за учители: Щастливи учители за по-добри ученици“) и “Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools” („Таблети и смартфони: Използване на мобилни устройства като образователни инструменти“) които се проведоха в Дъблин, Ирландия, от обучителната организация „EUROPASS Teacher Academy“.

Курсовете се провеждаха по предварително обявена програма в „Mary’s boy school“-  централна част на град Дъблин, в приятна обстановка и отлични условия за работа.

Съдържанието  на курса  „Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students“ беше компетентно и емоционално поднесено от  Дейдре Кронелли – обучителят в „Europass teacher academy“. Курсът “Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools” и обучителят Томаш Ласковски провокираше със своята нестандартност и динамиката. В отлични условия за работа и в двата курса беше предоставена възможност за многостранно обхващане на тематиката и практическата й приложимост. Добре структурирано и е представено  чрез лекции, презентации,  тестове, практически примери, екипни задачи, снимков материал и примери, съдържанието на курсовете имаше ясно разписано време за  упражнения и почивка.  Професионално осъществена комуникация по време на курсовете – търсенето на обратната връзка с аудиторията, начинът на поднасяне на информация, екипна работа допринасяше за  приятелската атмосфера по времето на обучението.

Неразделна част от престоя в Дъблин  беше комуникацията английски език и опознаване на местната култура. Дъблин  е една от световните туристически дестинации и предлага много възможности за потапяне в ирландската  история и култура.

Придобитите нови знания, предоставените ресурси и обмяната на опит и добри практики са от значение за повишаване на професионалните ми компетентности.

****************************************

Надежда Витанова – РН „ИКТ“ в СУ „Козма Тричков“-Враца

проект „Знания и компетентности за успешно училище“

КД 1 "Образователна мобилност за граждани",

сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“

Съгласно дейностите по проект „Знания и компетентности за успешно училище“ взех участие в структуриран обучителен курс на тема „Intensive English and Information and Communication Technologies“ („Интензивен английски и информационни и комуникационни технологии“), който се проведе в Дъблин, Ирландия, от обучителната организация „EUROPASS Teacher Academy“.

Курсът беше разделен на две части, като всяка седмица беше обособен курс с различен преподавател. Занятията се провеждаха в Mary’s boy school в централна част на град Дъблин, в приятна обстановка и отлични условия за работа. Езиковият курс беше практически насочен,  даде ми  много знания и практически опит за  използване на английския език. Втората час на курса беше свързана с използването на ИКТ в образователната система. Курсът беше практически насочен,   запознах се с различни дигитални приложения  и  съвременни  технологии, ефективно управление на класната стая и разнообразни методи на преподаване и оценяване.

Неразделна част от престоя в Дъблин  беше комуникацията на английски език и опознаване на местната култура. Неформалните разговори  с колеги бяха полезни и приятни.

Дъблин  е една от световните туристически дестинации и предлага много възможности за потапяне в ирландската  история и култура.

Придобитите нови знания, предоставените ресурси и обмяната на опит и добри практики са от значение за повишаване на професионалните ми компетентности.

 

****************************************

от Петя Александрова – старши учител по английски език

проект „Знания и компетентности за успешно училище“

КД 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“

В периода 26.09 - 08.10.2022 г. взех участие в два структурирани обучителени курса: “There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning” и “A European School for All Children”, които се проведоха в Барселона, Испания в обучителната институция Europass Academy of Creativity - Europass Teacher Academy. Занятията и на двата курса се провеждаха в центъра на Барселона, в приятна обстановка и отлични условия за работа.

Първият курс с преподавател Даниъл Шмид ми даде много практически идеи за използване на приложения и интегриране на съвременните технологии в класната стая.

Курсът “A European School for All Children” с преподавател Федерика Ди Бартоломео обхващаше всички аспекти на приобщаващата класна стая и изследваше как европейските образователни дейности и проекти могат да помогнат на учителите да идентифицират успешни стратегии за разнообразна учебна среда.

Неразделна част от престоя в Барселона беше комуникацията и опознаване на местната култура. Основна част от курса беше общуването и споделянето на опит с колегите от други страни - Гърция, Дания, Германия, Унгария и Словения. Неформалните разговори  с колеги бяха полезни и приятни.

Барселона е една от световните туристически дестинации и предлага много възможности за потапяне в каталунската и испанската история и култура.

Придобитите нови знания, предоставените ресурси и обмяната на опит и добри практики са от значение за повишаване на професионалните ми компетентности.

 За участието си в обученията получих сертификати и Europass мобилност.

 

 

 

****************************************

Веселка Йотова – учител по английски език и информационни технологии

 

проект „Знания и компетентности за успешно училище“

КД 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“

 

В периода 26.09-1.10.2022г. взех участие в структуриран обучителен курс  на тема „Environmental Education in Finland: „The Eco-Social Approach“, който се проведе в Хелзинки, Финландия от обучителната институция Europass Teacher Academy – Europass Academy of Creativity–Branch in Finland. 

С обучението в курса „The Eco-Social Approach“ обогатих мирогледа си и придобих нови знания за екологично-социалното обучение и финския подход за устойчив начин на живот. Имах възможност за обмяна на опит и добри практики с колеги от други държави.

Екологично-социалния подход засяга всяка сфера на ежедневието, може да се приложи в обучението по всички учебни предмети. Наличните ресурси и практическия опит, натрупани по време на курса, ще споделя с колегите си.

Придобитите знания и умения, получените ресурси и добри практики са от значение за повишаване на професионалните ми компетентности.

За участието ми в обучението ми бе връчен сертификат и Europass мобилност.

 

****************************************

 

Росица Ценова – старши учител по английски език

 в СУ „Козма Тричков“-Враца

 проект „Знания и компетентности за успешно училище“

КД 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование", програма „Еразъм+“

           В периода 12.09-23.09.2022 г. взех участие в структуриран обучителен курс  на тема „Teaching and Technology: Classroom Management and ICT Solutions“, който се проведе в Барселона, Испания от обучителната институция Europass Teacher Academy – Europass Academy of Creativity–Branch in Spain.         

            Това беше един добре организиран двуседмичен курс, който  беше воден от двама преподаватели с богат опит.Те ни обучаваха, използвайки най-съвременни иновативни и интерактивни методи. Предварително обявената програма на курса се спазваше стриктно, както следва:

Преподаватели : Даниела Гутиерез Фестино и Стивен Лов.

            Комуникацията и споделянето на опит с колеги от други страни: Унгария, Малта, Чехословакия, Италия и Хърватска беше вълнуващо преживяване, което обогати културния ми кръгозор и предостави възможности за изработване на бъдещи съвместни европейски проекти.

Културната програма беше интересна – пешеходни разходка в стария квартал на Барселона с екскурзовод и разглеждане на архитектурни забележителности, еднодневна разходка с туристически автобус и посещение на ресторант с национални ястия. Неформалното общуване с колегите предразположи към създаване на приятелски взаимоотношения и дълготрайно сътрудничество.

Курсът ме обогати с нови идеи за осъвременяване на работата в класната стая, методи за повишаване на мотивацията на учениците за учене, както и за използване на игри и подходящи приложения в класната стая. За участието ми в обучението ми бе връчен сертификат и Europass мобилност.

 

 

****************************************

Знания и компетентности за успешно училище.

От 1 юни 2022 СУ „Козма Тричков“ – Враца работи по проект „Знания и компетентности за успешно училище“. Проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000070370 е одобрен и финансиран  по програма Еразъм+, Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование (KA122-SCH). Проектът е с продължителност 16 месеца и включва мобилности на 7 преподаватели, последващи дейности, интегрирани дейности и устойчивост на резултатите. Преподавателите участват в структурирани курсове, организирани от Europass Teacher Academy в Барселона, Хелзинки и Дъблин, които отговарят на основните приоритети на Еразъм+ и имат следните цели: надграждане на професионалните компетентности, дигитализирана среда за учене по европейски модел с използване на информационните технологии, подобряване на чуждоезиковите компетентности и меките умения, екологично образование.

 

****************************************

СУ „Козма Тричков“ посрещна своите партньори във Враца

В периода 7-11 юни 2022г. СУ „Козма Тричков“ - Враца беше домакин на заключителната среща по проект Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe 2019-1-PL01-KA229-065538_2 на програма Еразъм+.

Делегациите от Полша, Турция, Северна Македония и Португалия участваха в разнообразни дейности. Бяха проведени три уъркшопа: Фалшивите новини в България, Фалшивите новини и критическото мислене, Култура и традиции на Балканите. Гостите посетиха Етнографския и Историческия музей, пещерата Леденика и се насладиха на красивата природа в разходка до прохода Вратцата. Представители на всички държави бяха топло посрещнати в община Враца от госпожа Петя Долапчиева и споделиха опита си от проекта. Кулминация на срещата беше Панаир на държавите – всяка страна представи свои характерни храна, напитки, песни и танци. Срещата завърши с екскурзия до София.

Прекрасен финал на успешно реализиран проект, в резултат на който участниците развиха своето критическо мислене, придобиха специфични умения, създадоха много приятелства и продължават непримиримостта към дезинформацията, пропагандата, манипулацията и стереотипите.

*************************

Наши ученици и учители в борба с фалшивите новини в Турция

През последната седмица на май делегация от СУ „Козма Тричков“ участва в петата партньорска среща по проект Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe 2019-1-PL01-KA229-065538_2 на програма Еразъм+. Домакини бяха пъртньорите ни от турския град Елязъ.

Участниците проведоха дейности в училището и университет Фърат, който е с четвърти по големина кампус в Турция. Бяхме топло посрещнати в кметството на Елязъ. Най-запомнящото събитие за всички ще остане участието в двучасово предаване на живо по местната телевизия, която излъчва в цялата страна.

Незабравими ще останат дните на посещения на близки и много далечни места: язовир Кебан, Горна Месопотамия между реките Ефрат и Тигър – Диарбакър, Мардин, Дара, Мор Габриел.

В началото на юни очакваме нашите партньори от Полша, Турция, Северна Македония, и Португалия на заключителна среща във Враца.

В периода 7-11 юни 2022г. СУ „Козма Тричков“ - Враца беше домакин на заключителната среща по проект Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe 2019-1-PL01-KA229-065538_2 на програма Еразъм+.

Делегациите от Полша, Турция, Северна Македония и Португалия участваха в разнообразни дейности. Бяха проведени три уъркшопа: Фалшивите новини в България, Фалшивите новини и критическото мислене, Култура и традиции на Балканите. Гостите посетиха Етнографския и Историческия музей, пещерата Леденика и се насладиха на красивата природа в разходка до прохода Вратцата. Представители на всички държави бяха топло посрещнати в община Враца от госпожа Петя Долапчиева и споделиха опита си от проекта. Кулминация на срещата беше Панаир на държавите – всяка страна представи свои характерни храна, напитки, песни и танци. Срещата завърши с екскурзия до София.

Прекрасен финал на успешно реализиран проект, в резултат на който участниците развиха своето критическо мислене, придобиха специфични умения, създадоха много приятелства и продължават непримиримостта към дезинформацията, пропагандата, манипулацията и стереотипите.

 

 

***********************

Наши ученици разкриват фалшиви новини по проект

Средно училище „Козма Тричков“ продължава дейностите по проект Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe 2019-1-PL01-KA229-065538_2 на програма Еразъм+. От 3 до 9 април петима ученици и двама учители участваха в мобилност в австрийския град Лайбниц. Партньорите от Полша, Турция, Северна Македония, Португалия и България гостуваха на Бундес гимназиум Лайбниц и станаха част от наситената с дейности и приятни емоции среща.

Още първия ден бяха създадени много приятелства, учениците опознаха града като изпълняваха различни задачи в „търсенето на съкровища“ в смесени групи. Делегациите бяха топло приети от кмета на Лайбниц Хелмут Лайтенбергер. Бяха проведени уъркшопове за силата на интернет и спазването на законите, фалшивите новини, климатичните промени, проблеми на бежанците.

Следващите дни преминаха в посещение на различни места в Щирия: лагер Афленц, Вагна, Сегауберг, Кицек, австрийско-словенската граница, Рецхоф. Част от посещенията бяха част от други устойчиви проекти и много полезни за кариерно ориентиране: шоколадова фабрика Зотер, месокомбинат Крайнер, ферма за яйца и екологични продукти.  

Незабравима за всички остава екскурзията до Грац, намиращ се близо до Лайбниц – втори по големина в Австрия град с богата история и култура. Там делегациите участваха в две исторически обиколки: Втората световна война и Грац по време на британската окупация и научиха много за историята на Австрия. Кулминацията беше изкачването на хълма с часовниковата кула Шлосберг, в подножието на който се намирало огромно бомбоубежище, спасило много животи по време на войната. Мобилността завърши с връчване на сертификати и прекрасен концерт, в края на който всички танцуваха валс. Интересни дейности, истински приятелства и прекрасни спомени от австрийското гостоприемство остават за всички участници.

 

 

**************************************

Ученици и учители от СУ „Козма Тричков“ се върнаха от мобилност в Португалия

От 15 до 21 март петима ученици и двама учители от Средно училище „Козма Тричков“ във Враца участваха в мобилност по проект Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe 2019-1-PL01-KA229-065538_2 на програма Еразъм+ в Монсан, Португалия. Партньорите от Полша, Турция, Северна Македония, Австрия и България гостуваха на EPRAMI и станаха част от наситената с дейности и приятни емоции среща в живописния град на португалско-испанската граница.

Училището-домакин е професионална гимназия с широк спектър от професии: автомобилна мехатроника, електроника и роботика, готварство, сладкарство, здравни грижи, фармация, масажист и козметик. Всички тези професии бяха представени на гостите в своеобразна практическа обиколка.

Следващите дни преминаха в  дейности по проекта – уъркшопове, беседи, игри, разпространение: Киберсигурност, Безопасен интернет,Използване на съвременни технологии, Технологиите и умственото ни здраве, гостуване и съвместни дейности с Алто Миньо ТВ, обиколка на града.

Незабравими за всички остават пътуванията до Порто, Виана ду Кащело, Вила Прая де Анкора, както и посещението на испанския град Салватера, намиращ се на отсрещния бряг на река Миньо.

Мобилността завърши с връчване на сертификати в красивия дворец Паласио да Брeжоейра. Ползотворна работа, приятелства и прекрасни спомени от португалското гостоприемство остават за всички участници.

**********************************


СУ „Козма Тричков“ продължава работа по европейски проект срещу фалшивите новини

От 18 до 25 октомври учители и ученици от СУ „Козма Тричков“ взеха участие в партньорска среща по проект на програма Еразъм+ “Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe”. Домакините от СЕПУГС „Васил Антевски – Дрен“ от Скопие, Северна Македония се бяха погрижили срещата да бъде ползотворна, полезна, наситена с дейности и приятни емоции. За всички участници бяха организирани уъркшопове, водени от професионалисти – университетски преподаватели, журналисти, художници. Темите бяха: Влиянието на фалшивите новини, Истина и постистина, Стереотипи и манипулация, Пропаганда в литературата, Езикът на омразата и вербалното насилие, Плакатна пропаганда.

Най-интересният момент беше представяне на новина на чужд език, но не английски, като българските ученици представиха новина на португалски език, турската делегация – на български език, португалската – на немски и т.н. За осъществяването на тази задача екипи от шестте страни си партнираха и помагаха.

Всички ученици участваха в игра в търсене на съкровища с определени задачи из Скопие, общуваха с връстниците си от Полша, Турция, Португалия, България, Австрия и Северна Македония и създадоха безценни приятелства. В края на срещата участниците посетиха красивия Охрид и манастира Свети Наум
.

**********************
Мобилност на ученици и учители в Полша

В периода 8-14.12.2019 делегация от СУ „Козма Тричков“ взе участие в среща на партньорите по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe." в Сосновец, Полша. Програмата беше изключително интересна, богата и полезна и включваше: обучения от външни лектор

 

експерти, уъркшопове, игри, обучения от координаторите, посещение на Аушвиц, пътуване до Търновски Гори. Българските ученици бяха много активни и когато се работеше по групи, те бяха говорители на своята група. Българската делегация направи специална презентация на града и училището. Бяха проведени ъркшопове за културния шок, културни различия, история, предразсъдъци и стереотипи, как да разпознават фалшивите новини.  Имаше среща с кмета на Сосновец, конкурс за лого на проекта, онлайн куиз за стереотипите, създадаен съвместно от всички партньори и спечелен от български учител, зимен бал. 

 

*****************************************

О Б Я В А

  СУ "Козма Тричков" започва дейности по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe.", програма Еразъм+, КД2 -  партньорства за училищен обмен, 2019-2021 в партньорство с училища от Полша, Македония, Австрия, Португалия и Турция.

 

О Б Я В А

за участие в проект

 

"Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe."

            В последно време влиянието на „фалшивите новини“ драматично
се увеличи. Проблеми като речта на омразата и словесното насилие са често срещани в медиите и Интернет. Проектът „Cogito ergo sum. Стереотипи, фалшиви новини и словесно насилие като заплахи в образованието. Съзнателно гражданство в Европа" ще бъде осъществен съвместно с партньорски училища от Австрия, България, Македония, Полша, Португалия и Турция. Проектът е фокусиран върху обучение на критичен прием на информация, което е транснационално и междукултурно умение. Това позволява да се развиват умения за социална отговорност, съзнателно получаване на информация, търсене на източника на данни и противодействие  на манипулацията, популизма и демагогията. Учители и ученици ще общуват и работят с колеги и връстници от различни страни, ще се запознаят по-добре с техните култура, история и съвременни проблеми.


 

Уважаеми ученици,

            Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe." СУ "Козма Тричков" обявява среща-разговор с ученици от IX, X, XI и XII клас, желаещи да се включат в проекта.

Срещата ще се състои на 2 октомври (сряда) в Актова зала от 14:30ч.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 ***********

    СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОЗМА ТРИЧКОВ“ – ГР.ВРАЦА

3000 гр. Враца, ул. „Антим I“ №12, тел. 092 624287, 624113, e-mail: kozma_trichkov@abv.bg

    

СУ "Козма Тричков" започва дейности по проект "Cogito ergo sum. Stereotypes, "fake news" and verbal violence as threats in education. Learning of conscious citizenship in Europe.", програма Еразъм+, КД2 -  партньорства за училищен обмен, 2019-2021 в партньорство с училища от Полша, Македония, Австрия, Португалия и Турция. Проектът е фокусиран върху обучение на критичен прием на информация, което е транснационално и междукултурно умение. Това позволява да се развиват умения за социална отговорност, съзнателно получаване на информация, търсене на източника на данни и противодействие  на манипулацията, популизма и демагогията. Учители и ученици ще общуват и работят с колеги и връстници от различни страни, ще се запознаят по-добре с техните култура, история и съвременни проблеми.

Финансирането на проекта е в размер на 197070 евро.