СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Материална база

СУ „Козма Тричков“ разполага с материална база, която постоянно се обновява, за да отговаря на нуждите от съвременна образователна среда. Във всички класни стаи са монтирани интерактивни дисплеи с образователен софтуер. Оборудвани са два кабинета по информационни технологии и кабинет за технологично STEM обучение. Училището разполага с актова зала,  физкултурен салон, открита спортна площадка, площадка за обучение по БДП.