СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Преподаватели

 
 
 

Преподаватели

Български език и литература

 

 

Цветелина Георгиева

Български език и литература

Старши учител

Елка  Василева

Български език и литература

Старши учител

Цеца Иванова

Български език и литература

Старши учител

Чужди езици

 

 

Петя Александрова

Английски език

Старши учител

Росица Ценова

Английски език

Старши учител

Тодор Исаев

Английски език

Старши учител

инж.Веселка Йотова

Английски език, Професионална подготовка

Учител

Жана Димитрова

Руски език

Старши учител

Математика и информатика

 

 

Нина Бочева

Математика

Старши учител

Нина Бешинска

Информационни технологии, Математика

Старши учител

Варя Динкова 

Информационни технологии, Математика

Старши учител

История и цивилизация

 

 

Ива Иванова

История и цивилизация

Учител

Горица Маджарска

История и цивилизация, Философски цикъл

Учител

Геграфия и икономика

 

 

Екатерина Гладнишка

География и икономика

Старши учител

Физика и астрономия

 

 

Марияна Ганчева

Физика и астрономия, математика

Старши учител

Химия и опазване на околната среда

 

 

Вера Барзова

Химия и опазване на околната среда,
Човекът и природата

Старши учител

Биология и здравно образование

 

 

Сашка Младенова

Биология и здравно образование,
Човекът и природата

Старши учител

Музика

 

 

Лала Банева

Музика, Финансова грамотност

Старши учител

Изобразително изкуство и
Технологии

 

 

Росица Иванова

Технологии, Изобразително изкуство

Старши учител

ФКС

 

 

Илиян Печов

Физическа култура и спорт

Старши учител

Людмил Луканов

Физическа култура и спорт

Младши учител

Предприемачество

 

 

Светла Статкова

Икономика и мениджмънт, математика, ИТ

Главен

учител

Румяна Витньова

Предприемачество, Финансова грамотност

Старши учител

ЦОУД

 

 

Елена Войкинска

Възпитател

Старши учител