СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

Ръководство

Директор

Татяна Ангелова

Заместник-директор, учебна дейност

Надежда Витанова

Заместник-директор, административно-стопанската дейност

Ани Митовска

Главен учител

Светла Статкова

Педагогически съветник

Виктория Мойсова