СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

За учениците

О П И С А Н И Е
на профилираните, професионалните и иновативните паралелки в
СУ „Козма Тричков“-Враца през 2021-2022 учебна година

 

паралелка

профил/професия

1
 

5 а, 5 б  клас

иновативни паралелки

2

6 а, 6 б, 6 в клас

иновативни паралелки

3 7 а, 7 б, 7 в клас  
4 8а клас

Професия: Икономист

 Специалност: Икономика и мениджмънт

5 9 а клас

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт

6

9 б клас

Професия: Техник по автоматизация

Специалност: Автоматизация на непрекъснати производства

7

10 а клас

профил „Предприемачески“

8

11 а клас

 профил „Икономическо развитие“

9

12 а клас

профил „Предприемачески“