СУ "Козма Тричков"
Средно училище в град Враца

За учениците

О П И С А Н И Е
на профилираните, професионалните и иновативните паралелки в
СУ „Козма Тричков“-Враца през 2023-2024 учебна година

 

паралелка

профил/професия

1
 

5 а, 5 б, 5в  клас

иновативни паралелки

2

6 а, 6 б, 6 в клас

 

3 7 а, 7 б, клас  
4 8а клас

Професия: Икономист

 Специалност: Икономика и мениджмънт

 5 9 а клас

 

 

Професия: Икономист
Специалност: Икономика и мениджмънт

 6 10 а клас

 

 

Професия: Икономист
Специалност: Икономика и мениджмънт
7 11 а клас

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт

8

11 б клас

Професия: Техник по автоматизация

Специалност: Автоматизация на непрекъснати производства

9

12 а клас

профил „Предприемачески“